Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

SEMESTR I

 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

3 IX

Zebrania z rodzicami uczniów kl. IV-VIII

12 IX

Zebrania z rodzicami uczniów kl. 0-III 

13 IX

Konsultacje z rodzicami uczniów kl. IV-VIII

10 X

Konsultacje z rodzicami uczniów kl. I-III 

11 X

Wszystkich Świętych

(dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych)

1 XI

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

(Dzień Zaduszny – dzień wolny na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r.)

 2 XI

Zebrania z rodzicami uczniów kl. IV-VIII

14 XI

Zebrania z rodzicami uczniów kl. 0-III

15 XI

Wystawienie przewidywanych ocen śródrocznych

10 XII

Zebrania lub konsultacje z rodzicami uczniów kl. IV-VIII

(powiadomienie rodziców o przewidywanych ocenach)

 12 XII

Zebrania lub konsultacje z rodzicami uczniów kl. I-III

(powiadomienie rodziców o przewidywanych ocenach)

13 XII

 Zimowa przerwa świąteczna

23-31 XII

 Nowy Rok

(dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych)

1 I

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

(środa po Nowym Roku – dzień wolny na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r.)
2 I

Termin wystawiania ocen śródrocznych

7 I

Rady klasyfikacyjne I - III i IV - VIII

10 I

Rada plenarna

14 I

Zebrania z rodzicami uczniów kl. IV-VIII 16 I
Zebrania z rodzicami uczniów kl. 0-III 17 I

Zakończenie I semestru

18 I

 

SEMESTR II  


Początek II semestru

21 I

Ferie zimowe

11 – 24 II

Konsultacje z rodzicami uczniów kl. IV-VIII

 
Konsultacje z rodzicami uczniów kl. I-III

 

Zebrania z rodzicami uczniów kl. IV-VIII

 

Zebrania lub konsultacje z rodzicami uczniów kl. I-III

 
Rekolekcje 8 – 10 IV
Egzamin ósmoklasisty 15 – 17 IV

Wiosenna przerwa świąteczna

18 IV – 23 IV

Zebrania z rodzicami uczniów oddziału przedszkolnego

(informacja o gotowości szkolnej dziecka)

 

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

(poniedziałek przed Świętem Pracy - dzień wolny na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r.)

29 IV

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

(wtorek przed Świętem Pracy - dzień wolny na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r.)

30 IV
Święto Pracy
(dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych)
 1 V

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

(czwartek po Święcie Pracy - dzień wolny na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r.)
2 V

Święto Konstytucji 3 Maja

(dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych)
3 V