Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

SEMESTR I

 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

3 IX

Zebrania z rodzicami uczniów kl. IV-VIII


Zebrania z rodzicami uczniów kl. I-III 


Zimowa przerwa świąteczna

23-31 XII

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

( – dzień wolny na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r.)
Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

( – dzień wolny na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r.)
 


Wystawienie przewidywanych ocen


Zebrania z rodzicami uczniów kl. IV-VIII

(powiadomienie rodziców o przewidywanych ocenach)

 

Zebrania z rodzicami uczniów kl. I-III

(powiadomienie rodziców o przewidywanych ocenach)


Zebrania z rodzicami uczniów kl. 0


 

 
 


 


   

Termin wystawiania ocen klasyfikacyjnych

 

Rady klasyfikacyjne I - III i IV - VIII


Rada plenarna


Zakończenie I semestru