Obiady

Opłata za obiady w grudniu 2018r. wynosi 52,50 złotych

/15 obiadów x 3,50 zł/

 

Bardzo prosimy o terminowe dokonywanie wpłat

zgodnie z ustalonym harmonogramem


INFORMUJEMY, ŻE W ZWIĄZKU Z ZAMKNIĘCIEM ROKU FINANSOWEGO,

NIE BĘDZIEMY PRZYJMOWAĆ WPŁAT

W M-C GRUDNIU 2018 r. ZA OBIADY NA M-C STYCZEŃ 2019 r.

 

Wpłaty za obiady na miesiąc styczeń 2019r. przyjmowane będą

w sekretariacie szkoły w dniach 02, 03, 04, 07. I. 2019r.

 

Wpłaty za obiady drogą elektroniczną - przelewem na miesiąc styczeń 2019r.

należy dokonywać w dniach: 02, 03, 04. I. 2019r.

 

 Obiady w styczniu 2019r. będą wydawane od 04.01.2019r.

 

 Informacja o wysokości opłaty za obiady w miesiącu styczniu 2019r.

i ewentualnej zmianie stawki obiadowej zostanie podana na stronie szkoły

po 17 grudnia 2018r.

 

 

HARMONOGRAM TERMINÓW PRZYJMOWANIA WPŁAT GOTÓWKOWYCH W SEKRETARIACIE SZKOŁY

Kalendarz dni obiadowych

 

Wpłaty za obiady przyjmowane będą w sekretariacie szkoły

w wyznaczonych wyżej terminach

w godzinach od 830  do  1530 z wyjątkiem piątków.

Przyjmowanie za obiady przypadające w piątki,

będzie odbywało się w godzinach od 830 do 1430 

CENA OBIADU WYNOSI  3,50 zł.

Opłaty za obiady można uiszczać za jeden miesiąc tylko w wyznaczonych

w harmonogramie dniach podanych jak wyżej.

Przypominamy również, że nieobecności dzieci na obiadach

będą odliczane od NASTĘPNEGO DNIA PO ZGŁOSZENIU.

Zgłoszenia nieobecności dziecka na obiedzie można dokonać telefoniczniepod numerem     

58 625-04-01 lub 58 665-03-42

lub bezpośrednio intendentowi.

O WSZELKICH ZMIANACH DOTYCZĄCYCH ODPŁATNOŚCI BĘDZIEMY INFORMOWAĆ NA BIEŻĄCO NA STRONIE INTERNETOWEJ SZKOŁY ORAZ  NA TABLICY OGŁOSZEŃ.

Wpłaty za obiady drogą elektroniczną należy dokonywać na konto

nr 29 1440 1026 0000 0000 1254 6645

w terminie trzech dni roboczych przed rozpoczęciem żywienia.

Płatności dokonywane przelewem po terminie

będą każdorazowo zwracane na konto nadawcy.

W treści przelewu prosimy podać imię i nazwisko ucznia,

numerek dziecka na obiedzie, kwotę wynikającą z pomnożenia ilości dni obiadowych przez stawkę 3,50 zł.

Opłaty za obiady można uiszczać TYLKO za jeden pełny miesiąc.

Przypominamy również, że nieobecności dzieci na obiadach

będą odliczane od NASTĘPNEGO DNIA PO ZGŁOSZENIU.

INFORMUJEMY, ŻE W ZWIĄZKU Z ZAMKNIĘCIEM ROKU FINANSOWEGO,

NIE BĘDZIEMY PRZYJMOWAĆ WPŁAT W M-C GRUDNIU 2018 r. NA M-C STYCZEŃ 2019 r.

BARDZO  PROSIMY O  PRZESTRZEGANIE

WYZNACZONYCH TERMINÓW PŁATNOŚCI.