Obiady

Opłata za obiady w czerwcu 2018r. wynosi 49,00 złotych

/14 obiadów x 3,50 zł/


Kalendarz dni obiadowych w roku szkolnym 2017/2018

Bardzo prosimy o terminowe dokonywanie wpłat

zgodnie z ustalonym harmonogramem


PRZYJMOWANIE  ODPŁATNOŚCI  ZA  OBIADY

W  ROKU  SZKOLNYM  2017/2018

TERMIN  PRZYJMOWANIA  WPŁAT  ZA  MIESIĄC:

 

WRZESIEŃ

04 - 08.09.2017

PAŹDZIERNIK

25 - 29.09.2017

LISTOPAD

25 - 31.10.2017

GRUDZIEŃ

24 - 30.11.2017

ZIMOWA PRZERWA  ŚWIĄTECZNA 23 – 31.12.2016r.              

STYCZEŃ

02 - 05.01.2018

FERIE ZIMOWE 29.01 – 11.02.2018r.             

LUTY

25 - 31.01.2018

MARZEC

22 - 28.02.2018

KWIECIEŃ

22 - 28.03.2018

WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA 29.03 - 03. 04. 2018r.

MAJ

23 - 27.04.2018

CZERWIEC

24 - 30.05.2017

 

Wpłaty za obiady przyjmowane będą w sekretariacie szkoły

w wyznaczonych wyżej terminach

w godzinach od 830  do  1530 z wyjątkiem piątków.

Przyjmowanie za obiady przypadające w piątki,

będzie odbywało się w godzinach od 830 do 1430 

CENA OBIADU WYNOSI  3,50 zł.

Opłaty za obiady można uiszczać za jeden miesiąc tylko w wyznaczonych

w harmonogramie dniach podanych jak wyżej.

Przypominamy również, że nieobecności dzieci na obiadach

będą odliczane od NASTĘPNEGO DNIA PO ZGŁOSZENIU.

Zgłoszenia nieobecności dziecka na obiedzie można dokonać telefoniczniepod numerem     

58 625-04-01 lub 58 665-03-42

lub bezpośrednio intendentowi.

O WSZELKICH ZMIANACH DOTYCZĄCYCH ODPŁATNOŚCI BĘDZIEMY INFORMOWAĆ NA BIEŻĄCO NA STRONIE INTERNETOWEJ SZKOŁY ORAZ  NA TABLICY OGŁOSZEŃ.

Wpłaty za obiady drogą elektroniczną należy dokonywać na konto

nr 29 1440 1026 0000 0000 1254 6645

w terminie trzech dni roboczych przed rozpoczęciem żywienia.

 WRZESIEŃ

04 - 056.09.2017

PAŹDZIERNIK

25 - 27.09.2017

LISTOPAD

25 - 27.10.2017

GRUDZIEŃ

24 - 28.11.2017

ZIMOWA PRZERWA  ŚWIĄTECZNA 23 – 31.12.2017r.              

STYCZEŃ

02 - 04.01.2018

FERIE ZIMOWE 29.01 – 11.02.2018r.             

LUTY

25 - 29.01.2018

MARZEC

22 - 26.02.2018

KWIECIEŃ

22 - 26.03.2018

WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA 29.03 - 03. 04. 2018r.

MAJ

23 - 25.04.2018

CZERWIEC

25 - 29.05.2018

Płatności dokonywane przelewem po terminie

będą każdorazowo zwracane na konto nadawcy.

W treści przelewu prosimy podać imię i nazwisko ucznia,

numerek dziecka na obiedzie, kwotę wynikającą z pomnożenia ilości dni obiadowych przez stawkę 3,50 zł.

Opłaty za obiady można uiszczać TYLKO za jeden pełny miesiąc.

Przypominamy również, że nieobecności dzieci na obiadach

będą odliczane od NASTĘPNEGO DNIA PO ZGŁOSZENIU.

INFORMUJEMY, ŻE W ZWIĄZKU Z ZAMKNIĘCIEM ROKU FINANSOWEGO,

NIE BĘDZIEMY PRZYJMOWAĆ WPŁAT W M-C GRUDNIU 2017 r. NA M-C STYCZEŃ 2018 r.

BARDZO  PROSIMY O  PRZESTRZEGANIE

WYZNACZONYCH TERMINÓW PŁATNOŚCI.