Dni świąteczne i wolne

Rok szkolny 2017/2018

Wykaz dni świątecznych

(dni ustawowo wolne od zajęć

dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych)

1 XI środa
Wszystkich Świętych


Plan dodatkowych dni wolnych

(dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

z 11 sierpnia 2017 r.)

zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski

Dzień Zaduszny
Dzień po Zaduszkach 
Piątek przed świętami
Dzień po Nowym Roku 
Dzień przed Świętem Pracy
 Dzień po Święcie Pracy
 Dzień po 3 Maja
Dzień po Bożym Ciele