Rekrutacja


Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

Zarządzenie w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, klas I publicznych szkół podstawowych, a także klas wyższych, niż klasa I publicznych szkół i oddziałów sportowych, mistrzostwa sportowego i oddziałów dwujęzycznych, prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni.

  zarzadzenie.pdf
Wyprawka ucznia klasy I oraz oddziału przedszkolnego - rok szkolny 2018/2019


Klasa I - Wyprawka klasa I

Oddział przedszkolny - Wyprawka oddział przedszkolny

 


 

Zgłoszenie dziecka do szkoły podstawowej

składamy w sekretariacie szkoły lub wysyłamy skany dokumentów na adres: sp33rekrutacja@gmail.com


         Zgłoszenie do klasy I na rok szkolny 2018/2019