Rekrutacja


Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych  szkołach podstawowych, klas I publicznych szkół podstawowych, a także klas wyższych, niż klasa I publicznych szkół i oddziałów sportowych, mistrzostwa sportowego i oddziałów dwujęzycznych, prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni.Wyprawka ucznia klasy I oraz oddziału przedszkolnego - rok szkolny 2018/2019


Klasa I - Wyprawka klasa I

Oddział przedszkolny - Wyprawka oddział przedszkolny

 

 

 

  

 

Zgłoszenie dziecka do szkoły podstawowej

składamy w sekretariacie szkoły lub wysyłamy skany dokumentów na adres: sp33rekrutacja@gmail.com


         Zgłoszenie do klasy I na rok szkolny 2018/2019