Projekt "Podróże po Europie"

Projekt "Podróże po Europie"

Zadania projektowe

Cele:

 • poznanie państw leżących w Europie
 • rozbudzenie zainteresowania innymi kręgami kulturowymi i wykształcenie akceptacji i tolerancji wobec innych narodów i kultur
 • sukcesywne rozwijanie umiejętności poznania siebie i otaczającego świata.
 • propagowanie wśród dzieci, nauczycieli i rodziców idei, iż jesteśmy od zawsze obywatelami Europy
 • rozwijanie zdolności twórczych i odtwórczych zakresie poznania wybranych krajów Europy
 • obcowanie z kulturą innych narodów poprzez zabawę, muzykę, taniec
 • rozbudzenie ciekawości oraz zachęcanie uczniów do poszerzania swojej wiedzy o Europie
 • kształcenie umiejętności korzystania z różnych źródeł
 • kształcenie umiejętności współpracy w grupie
 • Integracja społeczności szkolnej i lokalnej
 • nawiązanie współpracy ze szkołami z krajów europejskich

 


IV zadanie

Zabytkowa Europa

 1. Termin: 27.04.2018 r.
 2. Osoba odpowiedzialna: Jadwiga Krupa
 3. Przygotowanie plakatu przedstawiającego zabytki wraz z opisem
 • format B 1, orientacja pionowa
 • technika dowolna, płaska

 

 


Realizacja projektu