| | | AAA
Szkoła Podstawowa nr 33 im.Obrońców Kępy Oksywskiej
w Gdyni

Historia naszej szkoły

"Na wzgórzu, gdzie wiatr od morza
I zapach morszczynu dokoła
Wyrosła tu z morskiej bryzy
Gdyńska 33 szkoła..."
/fragm. Hymnu szkoły/

Szkoła Podstawowa nr 33 w Gdyni ma już 50 lat

Historia szkolnictwa publicznego na Oksywiu sięga okresu dwudziestolecia międzywojennego. Wtedy po okresie rozbiorów przystąpiono do tworzenia publicznej, polskojęzycznej szkoły, która miała zapewnić dzieciom mieszkańców elementarne nauczanie.

 

1920 r. przy ulicy Płk. Dąbka w czerwonym, parterowym budynku powstaje dwuklasowa, dwuzmianowa Publiczna Szkoła Powszechna nr 4 oraz wieczorowa szkoła zawodowa. Kierownikiem jest pan Mieczysław Ogrodowski.
Szkoła i dokumentacja spłonęły w czasie wojny.

 

1931 r. przy ulicy Dickmana powstaje siedmioklasowa Szkoła Powszechna nr 5. Kierownikiem zostaje pan Mieczysław Ogrodowski. Nauczyciele, pracujący w szkole to: T. Deląg, P. Cieślawski, Rutkowiak, Z. Kurr i L. Kurr, Połochowski, Sochaczewski, Natanek.
W czasie II wojny światowej szkołę zamieniono na szpital.
Uczyły się tu także dzieci niemieckie i trzy razy w tygodniu dzieci polskie.

 

1945 r. Szkoła wznawia nauczanie, które organizowane jest z inicjatywy byłego kierownika pana M. Ogrodowskiego. Kierownictwo obejmuje pani Pluta, a po wakacjach pan Żymsłowski. Nauczyciele uczący w szkole to: Z. Kurr i L. Kurr, P. Sterna, A. Krzyżanowski, H. Horbal, Terlecka.

 

1947-1948 r. Uczyło się 18 klas.

 

1953-1954 r. Jedenastoletnią szkołę ogólnokształcącą ukończyło 11 absolwentów.

 

1958 r. Część uczniów szkoły przeniesiono do budynku sióstr zakonnych.
Powstała wtedy Szkoła Podstawowa nr 22. Kierownikiem został Wacław Rędziak. Nauczyciele uczący to: Helena Gnalicka, Regina Kozłowska, Bożena Kowalska, Helena Silwanowska, Danuta Zajkowska.
Szkoła miała:
- 12 sal lekcyjnych
- 32 oddziały
- 1200 uczniów. 
Uczono na 3 zmiany. Były to trudne czasy dla szkoły oksywskiej i dlatego postanowiono wybudować nową szkołę na miarę potrzeb tamtych czasów:
dużą, nowoczesną, dobrze wyposażoną.

 

Szkoła Podstawowa nr 33

 

1964 - 15 sierpnia oddano przy ulicy Godebskiego 8 nowo wybudowaną Szkołę Podstawową nr 33. Kierownikiem został Wacław Rędziak. Pierwszego września szkoła otrzymała imię Obrońców Kępy Oksywskiej.
Szkoła posiadała: 19 sal lekcyjnych, 25 oddziałów, 1300 uczniów, gabinet lekarski
i stomatologiczny, spółdzielnię uczniowską MUSZELKA, bibliotekę z 5 tys. woluminów, pracownie fizyki, chemii, biologii, sztandar ufundowany przez Kopalnię Węgla Kamiennego Gottwald.

 

1977 r. Stocznia Marynarki Wojennej została zakładem opiekuńczym

 

1980 r. Dalsza rozbudowa Oksywia spowodowała wzrost liczby uczniów i dlatego postanowiono uczniów klas V-VIII przekazać V Liceum Ogólnokształcącemu na Oksywiu.

 

1982 r. Dyrektorem została Danuta Zajkowska. W tym czasie obok statutowych zadań szkoły
- zmodernizowano kuchnię
- wykonano nową elewację budynku
- urządzono pomieszczenie przeznaczone na archiwum
- zacieśniono współpracę z WKS- Flota

 

1984 r. Dyrektorem została Krystyna Waśniewska. Ze względu na dużą liczbę uczniów nauczanie oddziałów przedszkolnych odbywało się w pomieszczeniach GAM przy ulicy Podchorążych oraz 6 klas młodszych dowożono do SP nr 7 na Grabówku. Wielkim wysiłkiem dyrektora szkołę podłączono do miejskiego ciepłociągu, co w tamtym czasie było zadaniem prawie niemożliwym do wykonania.

 

1990 r. Decyzją Rady Pedagogicznej a w roku 1991 w wyniku konkursu Bogusław Moszczyński otrzymał nominację na dyrektora.
Szkoła wtedy posiadała: 51 oddziałów, 1624 uczniów, 96 nauczycieli, 21 pracowników administracji i obsługi. W tamtym czasie szkoła w dalszym ciągu borykała się z nieodpowiednią do liczby uczniów bazą lokalową. Poza tym trzeba było dokonać niezbędnych remontów (kapitalny remont 4 toalet), dokonano modernizacji pomieszczeń administracji, zakupiono nowy sprzęt audiowizualny oraz komputery dla pracowników administracji.

 

1999 r. Szkoła obchodzi jubileusz trzydziestopięciolecia

2004 r. Szkoła obchodzi jubileusz czterdziestolecia

2014 r. Szkoła obchodzi jubileusz pięćdziesięciolecia

Stawiamy na wysoką jakość nauczania i wychowania, co w dzisiejszych czasach jest zadaniem najistotniejszym dla rozwoju nowoczesnego społeczeństwa na miarę XXI wieku. Nadal borykamy się z wieloma problemami, ale zawsze najważniejszy dla nas jest uczeń i krąg jego spraw. Dbamy o jego harmonijny rozwój, oferując nauczanie nowoczesne, dostosowane do możliwości dziecka, ale również dostosowane do wymagań współczesnego świata.