Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019


SEMESTR II  


Początek II semestru

21 I

Ferie zimowe

11 – 24 II

Konsultacje z rodzicami uczniów kl. IV-VIII

 6 III
Konsultacje z rodzicami uczniów kl. I-III

7 III

Zebrania z rodzicami uczniów kl. IV-VIII

 3 IV

Zebrania lub konsultacje z rodzicami uczniów kl. I-III

 4 IV
Rekolekcje 8 – 10 IV
Egzamin ósmoklasisty 15 – 17 IV

Wiosenna przerwa świąteczna

18 IV – 23 IV

Zebrania z rodzicami uczniów oddziału przedszkolnego

(informacja o gotowości szkolnej dziecka)

 25 IV

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

(poniedziałek przed Świętem Pracy - dzień wolny na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r.)

29 IV

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

(wtorek przed Świętem Pracy - dzień wolny na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r.)
30 IV
Święto Pracy
(dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych)
 1 V

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

(czwartek po Święcie Pracy - dzień wolny na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r.)
2 V

Święto Konstytucji 3 Maja

(dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych)
3 V

Wystawienie przewidywanych ocen

20 V

Zebrania z rodzicami uczniów kl. IV-VIII

(powiadomienie rodziców o przewidywanych ocenach)

 22 V

Zebrania z rodzicami uczniów kl. I-III

(powiadomienie rodziców o przewidywanych ocenach)

23 V
Zebrania z rodzicami uczniów oddziału przedszkolnego 6 VI
Termin wystawiania ocen klasyfikacyjnych
10 VI
Rady klasyfikacyjne I - III i IV - VIII 13 VI
Rada plenarna 17 VI

Boże Ciało
(dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych)

20 VI
Zakończenie roku szkolnego 2018/2019 21 VI