Szkoła Podstawowa nr 33 im.Obrońców Kępy Oksywskiej w Gdyni

Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

SEMESTR II

 

Nazwa

Termin

Początek II semestru

10 II

Konsultacje z rodzicami uczniów kl. I-III

4 III

Konsultacje z rodzicami uczniów kl. IV-VIII

5 III

Rekolekcje

23 - 25 III

Zebrania lub konsultacje z rodzicami uczniów kl. I-III

1 IV

Zebrania lub konsultacje z rodzicami uczniów kl. IV-VIII

2 IV

Wiosenna przerwa świąteczna

9 – 14 IV

Egzamin ósmoklasisty

21 – 23 IV

Zebranie z rodzicami uczniów oddziału przedszkolnego

(informacja o gotowości szkolnej dziecka)

28 IV

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

(dzień wolny na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r.)

30 IV

Święto Pracy

(dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych)

1 V

Wystawienie przewidywanych ocen rocznych

18 V

Zebrania z rodzicami uczniów kl. I-III

(powiadomienie rodziców o przewidywanych ocenach)

20 V

Zebrania z rodzicami uczniów kl. IV-VIII

(powiadomienie rodziców o przewidywanych ocenach)

21 V

Boże Ciało

(dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych)

11 VI

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

(dzień wolny na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r.)

12 VI

Zebranie z rodzicami uczniów oddziału przedszkolnego

VI

Termin wystawiania ocen klasyfikacyjnych

15 VI

Rady klasyfikacyjne I - III i IV - VIII

18 VI

Rada plenarna

22 VI

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

26 VI