Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020


SEMESTR I


Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

2 IX

Zebrania z rodzicami uczniów kl. 0-III 11 IX
Zebrania z rodzicami uczniów kl. IV-VIII 12 IX
Konsultacje z rodzicami uczniów kl. I-III 9 X
Konsultacje z rodzicami uczniów kl. IV-VIII 10 X

Dzień Nauczyciela

(dzień wolny od zajęć lekcyjnych)
14 X

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

(dzień wolny na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r.)
 31 X

Wszystkich Świętych

(dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych)
1 XI
Konsultacje z rodzicami uczniów kl. I-III 6 XI
Konsultacje lub zebrania z rodzicami uczniów kl. IV-VIII 7 XI

Narodowe Święto Niepodległości

(dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych)
 11 XI
Wystawienie przewidywanych ocen śródrocznych  10 XII
Zebrania z rodzicami uczniów kl. I-III  11 XII

Zebrania z rodzicami uczniów kl. IV-VIII

(powiadomienie rodziców o przewidywanych ocenach)
 12  XII
Zimowa przerwa świąteczna  23-31 XII

Nowy Rok

(dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych)
1 I

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

(dzień wolny na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r.)
2 I

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

(dzień wolny na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r.)
3 I

Objawienie Pańskie (Trzech Króli)

(dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych)
6 I
Ferie zimowe 13-26 I
Termin wystawiania ocen śródrocznych 27 I
Rady klasyfikacyjne I - III i IV - VIII 30 I
Rada plenarna 3 II
Zebrania z rodzicami uczniów kl. 0-III 5 II
Zebrania z rodzicami uczniów kl. IV-VIII 6 II
Zakończenie I semestru 7 II