Szkoła Podstawowa nr 33 im.Obrońców Kępy Oksywskiej w Gdyni

Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

SEMESTR I 

 

 

Nazwa Termin

 Rozpoczęcie roku szkolnego

1 IX

 Zebrania z rodzicami uczniów kl. 0-III

1 i 3 IX 

 Zebrania z rodzicami uczniów kl. IV-VIII 

 2, 7 i 8 IX

 Dzień Nauczyciela

(dzień wolny od zajęć lekcyjnych) 

14 X 

 Dni dodatkowo wolne

(dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych)

 9 XI - 10 XI

 Narodowe Święto Niepodległości

(dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych)

 11 XI

 Zimowa przerwa świąteczna

 23 XII – 31 XII

 Nowy Rok

(dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych)

1 I 

 Dni dodatkowo wolne

(dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych)

 4 I - 5 I

 Objawienie Pańskie (Trzech Króli)

(dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych)

6 I 
 Zakończenie I semestru 29 I
 Ferie zimowe 1 II – 14 II