Najlepsi uczniowie w klasie

 

Najlepsi uczniowiew I semestrze

w roku szkolnym

 

Kl. IV A

imię i nazwisko średnia
ocen
zachowanie
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

  Kl. IV B

imię i nazwisko średnia
ocen
zachowanie
     
     
     
     
     
     

 Kl. IV C

imię i nazwisko średnia
ocen
zachowanie
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 Kl. IV D

imię i nazwisko średnia
ocen
zachowanie
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

  Kl. IV E

imię i nazwisko średnia
ocen
zachowanie
     
     
     
     
     
     
     

 Kl. IV F

imię i nazwisko średnia
ocen
zachowanie
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Kl. V A 

imię i nazwisko średnia
ocen
zachowanie
     
     
     

 Kl. V B

imię i nazwisko średnia
ocen
zachowanie
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 Kl. V C 

imię i nazwisko średnia
ocen
zachowanie
     
     
     
     
     
     
     

 Kl. VI A

imię i nazwisko średnia
ocen
zachowanie
     
     
     
     
     
     

Kl. VI B

imię i nazwisko średnia
ocen
zachowanie
     
     
     
     
     
     
     

Kl. VI C

imię i nazwisko średnia
ocen
zachowanie
     
     
     
     

Kl. VII A

imię i nazwisko średnia
ocen
zachowanie
   

Kl. VII B

imię i nazwisko średnia
ocen
zachowanie
     
     

Kl. VII C

imię i nazwisko średnia
ocen
zachowanie
     
     

 Kl. VII D

imię i nazwisko średnia
ocen
zachowanie