RAMOWY ROZKŁAD DNIA

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

 

6.30 - 8.00    PRZYCHODZENIE DZIECI DO ŚWIETLICY, ZAJĘCIA DOWOLNE, CZYNNOŚCI  PORZĄDKOWE.   

8.00 - 9.00   SPOŻYWANIE ŚNIADANIA.

9.00 - 9.40    RÓŻNORODNE FORMY ZAJĘĆ, TEMATYCZNIE ZWIAZANE Z HASŁEM TYGODNIA .

9.40 - 11.30   ZABAWY  DOWOLNE.

11.30 - 14.00  PRZYGOTOWANIE DO OBIADU, SPOŻYWANIE POSIŁKU.

14.00 - 14.40   RÓŻNORODNE FORMY ZAJĘĆ, TEMATYCZNIE ZWIAZANE Z HASŁEM TYGODNIA.

14.40 -  16.00  ODRABIANIE LEKCJI, ZAJĘCIA REKREACYJNE NA ŚWIEŻYM POWIETRZU.

16.00 - 17.00   ZAJĘCIA  DOWOLNE, REKREACYJNE, GRY I ZABAWY RUCHOWE,  CZYNNOŚCI      PORZĄDKOWE,      ROZCHODZENIE SIĘ DZIECI DO DOMU.