O NAS

 


Nasza świetlica jest miejscem, w którym dzieci mogą przyjemnie
i pożytecznie spędzić czas, oczekując na rozpoczęcie lekcji lub na swoich rodziców lub opiekunów.


Pracujemy w godzinach 6:30 - 17:00.


W świetlicy mogą przebywać zapisani do niej uczniowie
         z klas 0-III. W tym roku szkolnym z opieki świetlicowej korzysta 220 dzieci.


Kadra pedagogiczna pracująca w świetlicy:

mgr  Marzena Samulska - kierownik świetlicy

  mgr Bożena Kustosik

mgr Dorota Mówińska

mgr Anna Reglińska

mgr Katarzyna Słowik


Świetlica zastępuje dziecku na długie godziny dom rodzinny i dlatego musi wyglądem zewnętrznym i atmosferą stwarzać odpowiedni nastrój.

 Wystrój świetlicy stanowią dekoracje w postaci  prac dzieci eksponowanych  tematycznie w formie wystawek.

Urządzone są  też kąciki zainteresowań takie jak kącik książki, lalek, budowlany, samochodowy, rysunkowy, gier stolikowych itp.

 Na wyposażenie świetlicy składają się urządzenia techniczne oraz  sprzęt do organizowania zabaw i gier ruchowych oraz pomoce i materiały do zajęć plastycznych i prac ręcznych. Znajduje się w niej sprzęt audiowizualny: telewizor LCD, odtwarzacz CD oraz DVD.

 Świetlica oprócz organizowania wolnego czasu dzieci w formie zabawowej ma również pełnić funkcję dydaktyczną i dlatego nauczyciele świetlicy przeprowadzają zajęcia o takim charakterze.

Są wśród nich: odrabianie lekcji, doskonalenie czytania, ćwiczenia w pisaniu, zabawy słowne.Zajęcia świetlicowe obejmują różnorodne formy pracy, a wśród nich:

  - zajęcia rozwijające horyzonty umysłowe dziecka poprzez
    czytelnictwo, opowiadanie legend i baśni

       

 - wspólne oglądanie programów edukacyjnych i filmów


- wycieczki przyrodnicze i krajoznawcze


   - gry i zabawy w świetlicy i na świeżym powietrzu


   - zajęcia plastyczne i praktyczno-techniczne
  

                                       - zajęcia umuzykalniające                                                                                   

  - zajęcia z elementami wychowania fizycznego i sportu

 


Należy nadmienić, że wyżej omawiane formy zajęć realizowane są systematycznie, zgodnie z tygodniowym planem pracy świetlicy.

 

W poniedziałek organizowane są gry i zabawy ruchowe, które cieszą się dużym powodzeniem u dzieci oraz zajęcia ruchowe. Poniedziałek to również dzień na zajęcia umuzykalniające - dzieci biorą udział w konkursach piosenek, dyskotekach i zabawach przy muzyce.


We wtorek oraz środę realizujemy zajęcia plastyczne - dzieci bardzo lubią rysować i malować, lepić oraz wyklejać. Prace dzieci - pięknie i estetycznie wykonane, stanowią ozdobę świetlicy.


 

W naszej świetlicy panie oraz pan dbają o swoich podopiecznych i ich bezpieczeństwo. O to aby każde dziecko czuło się komfortowo i  miało możliwość spędzenia czasu w miłej i koleżeńskiej atmosferze.