Szkoła Podstawowa nr 33 im.Obrońców Kępy Oksywskiej w Gdyni

Dni świąteczne i wolne

Rok szkolny 2020/2021

Wykaz dni świątecznych

(dni ustawowo wolne od zajęć

dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych)


11 XI środa Święto Niepodległości
1 I piątek
Nowy Rok
6 I środa Objawienie Pańskie


Plan dodatkowych dni wolnych

(dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

z 11 sierpnia 2017 r.)

zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski


 Dni przed Narodowym Świętem Niepodległości
Dni przed Objawieniem Pańskim
Egzamin ósmoklasisty
 Dzień po Bożym Ciele