Dni świąteczne i wolne

Rok szkolny 2018/2019

Wykaz dni świątecznych

(dni ustawowo wolne od zajęć

dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych)


1 XI czwartek
Wszystkich Świętych
1 I wtorek Nowy Rok


Plan dodatkowych dni wolnych

(dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

z 11 sierpnia 2017 r.)

zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski


Dzień Zaduszny
Dzień po Nowym Roku
Egzamin ósmoklasisty
 Dni przed Świętem Pracy
 Dzień po Święcie Pracy