Szkoła Podstawowa nr 33 im.Obrońców Kępy Oksywskiej w Gdyni

Dni świąteczne i wolne

Rok szkolny 2019/2020

Wykaz dni świątecznych

(dni ustawowo wolne od zajęć

dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych)


1 XI piątek
Wszystkich Świętych
11 XI poniedziałek Święto Niepodległości
1 I środa
Nowy Rok
6 I poniedziałek Objawienie Pańskie


Plan dodatkowych dni wolnych

(dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

z 11 sierpnia 2017 r.)

zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski


Dzień przed Wszystkimi Świętymi
 Dni po Nowym Roku
Egzamin ósmoklasisty
Dzień przed 1 Maja
 Dzień po Bożym Ciele