Szkoła Podstawowa nr 33 im.Obrońców Kępy Oksywskiej w Gdyni

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY 2019/2020

 

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej w roku 2019/2020

  Karta zgłoszenia do świetlicy 2019/2020

  cd. karty zgłoszenia do świetlicy - zainteresowania

 

Karty zgłoszenia będą przyjmowane w sekretariacie szkoły, a od 2.09.2019 r. w świetlicy szkolnej.