W poniedziałek 14 października obiady będą wydawane w godz. 11.00 - 13.00

Przyjmowanie skarg i wniosków

WNOSZĄCY SKARGI I WNIOSKI PRZYJMOWANI SĄ PRZEZ

1. dyrektora szkoły

    w każdy poniedziałek w godzinach od 8ºº do 10 ºº

    w gabinecie dyrektora;

 

2. pedagoga szkoły

    w każdy czwartek w godzinach od 16ºº do 17ºº

    w gabinecie pedagoga;


3. sekretarkę szkoły

    codziennie w godzinach pracy sekretariatu.