| | | AAA
Szkoła Podstawowa nr 33 im.Obrońców Kępy Oksywskiej
w Gdyni

Wojewódzki Konkurs Informatyczno - Językowy

XII Wojewódzki Konkurs Informatyczno – Językowy
„Święta Bożego Narodzenia w Wielkiej Brytanii”
o puchar Dyrektorów Szkoły Podstawowej nr 28 w Gdyni i Szkoły Podstawowej nr 33 w Gdyni

1. Termin konkursu:

 • 03 grudnia 2019 r.

2. Miejsce:

 • Szkoła Podstawowa nr 28 ul. Zielona 53 Gdynia

3. Organizatorzy:

 • Szkoła Podstawowa nr 28 w Gdyni
 • Szkoła Podstawowa nr 33 w Gdyni

4. Cele konkursu:

 • popularyzowanie wykorzystania komputera w życiu codziennym, pracy i nauce
 • rozwinięcie umiejętności logicznego myślenia
 • rozwijanie umiejętności prawidłowej organizacji pracy
 • ujawnianie i rozwijanie talentów informatycznych
 • rozwijanie i rozbudzanie zainteresowań samodzielnego pogłębiania wiedzy i umiejętności językowych
 • poszerzanie słownictwa
 • promocja młodych talentów
 • doskonalenie warsztatu pracy
 • integracja środowiska szkolnego