W poniedziałek 14 października obiady będą wydawane w godz. 11.00 - 13.00

Projekt dla kl. II "Move up to be healthy and happy"

Międzynarodowy projekt „Move up to be healthy and happy

współfinansowany z Programu Unii Europejskiej Erasmus+

http://moveupproject.eu/pl/


Plakat