W poniedziałek 14 października obiady będą wydawane w godz. 11.00 - 13.00

Szkoła Promująca Zdrowie

Mając na uwadze przekonanie o słuszności idei Szkoły Promującej Zdrowie  pragniemy, aby główną motywacją i motorem naszych działań było przybliżenie uczniom, rodzicom i nauczycielom oraz pracownikom szkoły korzyści, jakie niosą za sobą permanentnie podejmowane działania promujące zdrowy i higieniczny styl życia dlatego też przystąpiliśmy do Programu „Szkoła Promująca Zdrowie” pod patronatem Światowej Organizacji Zdrowia, Rady Europy i Komisji Europejskiej, realizowanego pod kierunkiem prof. dr hab. Barbary Woynarowskiej. Nadrzędnym celem programu jest stworzenie szkoły, w której członkowie społeczności szkolnej- pracownicy i uczniowie: podejmują starania, aby poprawić swoje samopoczucie i zdrowie, ucząc się jak zdrowiej żyć i jak tworzyć zdrowe środowisko, zachęcając środowisko lokalne do podejmowania podobnych starań.
Podstawowe zadania Programu Szkoła Promująca Zdrowie:

  • Propagowanie zdrowego stylu życia.
  • Tworzenie nawyków prozdrowotnych.
  • Wychowanie ucznia, który radzi sobie z problemami. Nawiązuje pozytywne relacje z otoczeniem, akceptuje samego siebie.
  • Uświadamianie uczniom, rodzicom i nauczycielom zagrożeń związanych z zachowaniami ryzykownymi.
  • Współpraca z instytucjami wspierającymi działalność profilaktyczną.
  • Wspieranie rodziców w zakresie poszerzania ich wiedzy na temat profilaktyki prozdrowotnej.