Propozycje nowych zajęć

 

Nowe zajęcia

Należy wysłać zgłoszenie na adres: sp33szkolaotwarta@gmail.com

W zgłoszeniu podajemy: imię i nazwisko dziecka, klasę, nazwę zajęć.
Prowadzący

 

Miejsce


Termin zajęć

 

Odpłatność

  

 

 

 

Prowadzący

 

Miejsce


Termin zajęć

 

Odpłatność

 

 

 


Prowadzący

 

Miejsce


Termin zajęć

 

Odpłatność