Zapytanie ofertowe na remont posadzek i wymianę drzwi

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 33 w Gdynia zaprasza do złożenia oferty cenowej na remont posadzek z wymianą drzwi w Szkole Podstawowej nr 33 ul. Godebskiego 8 w Gdyni o szacunkowej wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 tys. euro netto, wyłączonej ze stosowania na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986). Opis przedmiotu zamówienia
https://www.gdynia.pl/bip/zamowienia-publiczne,616/zapytanie-ofertowe-na-remont-posadzek-z-wymiana-drzwi,539108

Oferty należy składać w dni robocze w godz. od 8:00 do 15:00 w zamkniętej kopercie do dnia 27 czerwca 2019 r. do  godz. 12:00. Osobą upoważnioną do kontaktu jest kierownik administracyjny Ryszarda Judziak-Brzozowa tel. 58-625 04 01


*   ogłoszenie

*   zapytanie ofertowe

*   dokumentacja