W poniedziałek 14 października obiady będą wydawane w godz. 11.00 - 13.00

Egzamin ósmoklasisty

Informacje w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020