Szkoła Podstawowa nr 33 im.Obrońców Kępy Oksywskiej w Gdyni
https://sp33gdynia.pl

15 października 2020 12:58 | Aktualności

Akcja "Tusz do paki"

Miło nam poinformować, że nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii ekologiczno

-edukacyjnej „Tusz do paki”.

Celem akcji jest zaangażowanie się dzieci i młodzieży w pomoc schroniskom dla zwierząt w całej Polsce poprzez oddawanie zużytych tuszów z drukarek atramentowych.

Zadaniem dzieci jest przynoszenie do szkoły pustych pojemników po tuszach i wrzucanie ich do specjalnie przygotowanych kartonów.

Organizator akcji zbiera i przygotowuje zużyte tusze do recyklingu, a za część uzyskanych środków co kwartał -w imieniu dzieci - zakupuje i dostarcza karmę dla bezdomnych zwierząt ze schronisk podległych Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami w Polsce (TOZ).

Dzięki takim działaniom dzieci uczą się zachowania proekologicznego i prospołecznego, a także stają się bardziej wrażliwe na los bezdomnych zwierząt.

W naszej placówce zostały umieszczone specjalne pudełka, do których uczniowie mogą wrzucać puste tusze, zużyte w domu lub w miejscu pracy rodziców.

Uczniowie klas I-III –każdorazowo -za przyniesienie i wrzucenie pustych pojemników po tuszach otrzymują naklejkę z podziękowaniem.

Przekazujemy dzieciom ulotki informacyjne.Wszystkie materiały i kartony przechodzą  24 - godzinną kwarantannę, aby nie było ryzyka związanego z Covid -19.

Mamy nadzieję, że włączą się Państwo do akcji „Tusz do paki” 

www.tuszdopaki.pl