| | | AAA
Szkoła Podstawowa nr 33 im.Obrońców Kępy Oksywskiej
w Gdyni

Pedagog

Pedagog szkolny

mgr Iwona Małkiewicz

mgr Jarosław Grzybowski

tel. 58 625 04 01

 

  • Diagnozuje indywidualne potrzeby uczniów, określając ich mocne strony, predyspozycje oraz przyczyny niepowodzeń szkolnych.
  • Rozpoznaje problemy wychowawcze w klasach i grupach wychowawczych.
  • Podejmuje działania z zakresu profilaktyki uzależnień - warsztaty „W kręgu trudnych emocji" dla klas III, „Domowi detektywi” dla klas IV, warsztaty integracyjne dla klas IV, „Profilaktyka zachowań trudnych" dla klas VII, „Moje predyspozycje i zainteresowania" dla klas VII.
  • Udziela porad i konsultacji dla rodziców.

 

Godziny pracy