W poniedziałek 14 października obiady będą wydawane w godz. 11.00 - 13.00

Pedagog

Pedagog szkolny

mgr Iwona Małkiewicz

tel. 58 622 67 49


Udziela pomocy psychologicznej zgodnie z Rozporządzeniem  MEN

z dnia 9 sierpnia 2017 r.

  • Diagnozuje indywidualne potrzeby uczniów, określając ich mocne strony, predyspozycje oraz przyczyny niepowodzeń szkolnych.
  • Rozpoznaje problemy wychowawcze w klasach i grupach wychowawczych.
  • Podejmuje działania z zakresu profilaktyki uzależnień - warsztaty „W kręgu trudnych emocji" dla klas III, „Domowi detektywi” dla klas IV, warsztaty integracyjne dla klas IV, „Profilaktyka zachowań trudnych" dla klas VII, „Moje predyspozycje i zainteresowania" dla klas VII.
  • Udziela porad i konsultacji dla rodziców.

 

Godziny pracy