Rekrutacja

 

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020


Zarządzenie w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, klas I publicznych szkół podstawowych, a także klas wyższych, niż klasa I publicznych szkół i oddziałów sportowych, mistrzostwa sportowego i oddziałów dwujęzycznych, prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni.

  zarzadzenie.pdf

  

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego

 

12.03.2019 r. - 26.03.2019 r.

 

 będzie prowadzona drogą elektroniczną pod adresem: www.gdynia.pl/rekrutacja

 

Więcej szczegółów:

https://www.gdynia.pl/nauka-2,7718/zasady-rekrutacji-do-placowek-oswiatowych-na-rok-szkolny-2018-2019-533729,533729

 

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 2019/2020 

Potwierdzenie woli przyjęcia do oddziału przedszkolnego

 


 


Rekrutacja do klas I

25.03.2019 r. - 26.04.2019 r.

 

Wypełnione zgłoszenie można dostarczyć:

-  do sekretariatu szkoły,

-  za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:        

              sp33rekrutacja@gmail.com


Zgłoszenie do klasy I na rok szkolny 2019/2020

 


 

 

Wyprawka ucznia do klasy I i dziecka do oddziału przedszkolnego


Klasa I - Wyprawka - klasa I 2019/2020

 

Oddział przedszkolny - Wyprawka - oddział przedszkolny 2019/2020