Rekrutacja

 

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021


Zarządzenia w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, klas I publicznych szkół podstawowych, a także klas wyższych, niż klasa I publicznych szkół i oddziałów sportowych, mistrzostwa sportowego i oddziałów dwujęzycznych, prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni:
 

 

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych

na rok szkolny 2020/2021


ZMIANY SPOSOBU POTWIERDZANIA WOLI (możliwość elektroniczna)

od 25 marca od godz. 15:00 do 31 marca do godz. 17:00

 

Potwierdzenie woli przez rodziców kandydatów zakwalifikowanych:

rodzic, który logował się w systemie będzie W TYM ROKU, sprawdzając wyniki rekrutacji, miał możliwość potwierdzenia woli zapisu dziecka ELEKTRONICZNIE, a dokumenty w formie papierowej będzie można dostarczyć do szkoły później, gdy będzie to już możliwe.

Rodzice mogą też wysyłać potwierdzenie woli skanem lub e-mailem na adres mailowy szkoły:

sekretariat@sp33.edu.gdynia.pl

 

  

Rodzic może sprawdzić wynik rekrutacji:

 

  • logując się na swoje konto na stronie publicznej systemu rekrutacji (opcja Zaloguj się),
  • na skrzynce pocztowej, której adres e-mail został podany podczas rejestracji wniosku (Maile zostaną wysłane przez Asseco Data Systems. Nadawaca wiadomości nie gwarantuje dostarczenia wiadomości e-mail),
  • kontaktując się telefonicznie lub mailowo ze szkołą.

 

Potwierdzanie woli przyjęcia w systemie kandydatów zakwalifikowanych będzie możliwe od godz. 15:00 w dniu 25 marca. Rodzic może potwierdzić wolę przyjęcia:

 

  • elektronicznie, logując się na swoje konto na stronie publicznej systemu rekrutacji,
  • mailowo poprzez wysłanie potwierdzenia woli przyjęcia na adres e-mail placowki,
  • telefonicznie.

 

W przypadku potwierdzenia woli przyjęcia elektronicznie lub telefonicznie Rodzic powinien przesłać na adres e-mail placówki lub dostarczyć w terminie poźniejszym podpisane oświadczenie woli przyjęcia.

 

 

 

 PROCEDURA ODWOŁAWCZA
(od 9 kwietnia, w formie elektronicznej)

 

1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o uzasadnienie odmowy przyjęcia. Uzasadnienie komisja sporządza w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica.

 2. W terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia odmowy, rodzic może wnieść do dyrektora szkoły/przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. Dyrektor szkoły/przedszkola rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

 Informacja dot. składania wniosków  rekrutacyjnych do przedszkoli i szkół podstawowych, w których funkcjonują oddziały przedszkolne

 

    Zgodnie z przyjętym harmonogramem do 16 marca (poniedziałek) do godziny 16.00 rodzice mogą składać wnioski rekrutacyjne.

    Mając na względzie bezpieczeństwo wszystkich stron – rodziców i pracowników placówek, uproszczone zostały zasady obowiązujące dotychczas przy składaniu wniosków - placówka oświatowa ma możliwość wydrukowania wniosku i wprowadzenia dziecka do systemu rekrutacyjnego bez konieczności zrobienia tego osobiście przez rodzica w placówce pierwszego wyboru. Konieczny jest w tym celu kontakt telefoniczny między rodzicem a szkołą.

 

 


 

 

Rekrutacja do klas I

na rok szkolny 2020/2021


6 maja 2020 r. - 29 maja 2020 r. do godz. 15.00

 

  

Szkoła Podstawowa nr 33 w Gdyni przyjmuje zgłoszenia dzieci do klas pierwszych

 

Wypełnione  zgłoszenie można dostarczyć do szkoły w następujący sposób:

 

-  do sekretariatu szkoły,

 

-  za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:        

 

              sp33rekrutacja@gmail.com 

 

 


 

 

Wyprawka ucznia do klasy I i dziecka do oddziału przedszkolnego


Klasa I -   Wyprawka - klasa I 2019/2020

 

Oddział przedszkolny -   Wyprawka - oddział przedszkolny 2019/2020