| | | AAA
Szkoła Podstawowa nr 33 im.Obrońców Kępy Oksywskiej
w Gdyni

Rekrutacja

 

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

 

 

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego

rozpocznie się 8 marca o godz. 10.00 na stronie:

 www.gdynia.pl/rekrutacja 

 

Wypełnione wnioski należy wydrukować z systemu do rekrutacji 

wraz z wymaganymi załącznikami.

Komplet dokumentów

prosimy dostarczyć do szkoły (domofon: sekretariat) w godz. 10.00-14.00 

w kopercie z dopiskiem „Rekrutacja do oddziału przedszkolnego”.

Prosimy o zwrócenie uwagi na dostarczenie kompletnych wniosków

wraz z wymaganymi załącznikami oraz podpisami.

 

5 marca 2021 r. o godz. 10.00 na stronie rekrutacji opublikowana zostanie oferta gdyńskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych. 

W rekrutacji przygotowanej dla mieszkańców Gdyni, dzieci i rodzice mogą skorzystać z oferty 45 przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w 28 szkołach podstawowych.

Rodzice mogą wybrać dla dziecka od jednej do trzech placówek. We wnioskach określają przy tym, która z placówek jest pierwszym wyborem, a które biorą pod uwagę w drugiej i trzeciej kolejności. Rekrutacja rozpocznie się 8 marca. O przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń.

O przyjęciu dziecka do placówki decydują komisje rekrutacyjne na podstawie punktowanych kryteriów. W pierwszej kolejności w rekrutacji decydują kryteria ustawowe, określone w prawie oświatowym, w drugiej te ustalone przez samorząd.

W tegorocznej rekrutacji po raz pierwszy pojawi się kryterium odbycia przez dziecko obowiązkowych szczepień (chyba że jest z nich zwolnione ze względów zdrowotnych stwierdzonych przez lekarza).

 

Więcej informacji:

https://www.gdynia.pl/nauka-2,7718/ruszaja-zapisy-do-przedszkoli-na-rok-szkolny-2021-2022,555385

 

  Zasady rekrutacji 2021 r.doc

 

 

 

 

  Rekrutacja 

do oddziału przedszkolnego

na rok szkolny 2021/2022
Uruchomienie rekrutacji w serwisie dla rodziców. Przyjmowanie wniosków w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.

Złożenie przez rodzica wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

8 marca 2021 r. od godz. 10:00

19 marca 2021 r. do godz. 16:00

 

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

7 kwietnia 2021 r. o godz. 12:00

 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

 

7 kwietnia 2021 r. od godz. 12:00

12 kwietnia 2021 r. do godz. 16:00

 

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

14 kwietnia 2021 r. o godz. 12:00

  

 

Rekrutacja do klas I

na rok szkolny 2021/2022

 

 

 

Złożenie przez rodzica wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

 

od 29 marca do 23 kwietnia 2021 r.

do godz. 15.00

 

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych 
i niezakwalifikowanych.

 

 26 maja 2021 r. godz. 12.00

 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

 

od 26 maja do 31maja 2021 r. 

 

Lista kandydatów przyjętych 
i kandydatów nieprzyjętych.

 

2 czerwca 2021 r. godz. 12.00 

 

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do I klasy:  

 

Potwierdzenie woli

 


Listy klas I:

 
    

  

Wyprawka ucznia do klasy I i dziecka do oddziału przedszkolnego


Klasa I -   Wyprawka ucznia klasy 1_2021-2022.docx

 

Oddział przedszkolny -   Wyprawka dziecka w oddziale przedszkol. 2021-2022.docx