Rekrutacja

 

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020


Zarządzenie w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, klas I publicznych szkół podstawowych, a także klas wyższych, niż klasa I publicznych szkół i oddziałów sportowych, mistrzostwa sportowego i oddziałów dwujęzycznych, prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni.

   zarzadzenie.pdf

 UWAGA!

 

Rekrutacja uzupełniająca do oddziału przedszkolnego

 

4.06.2019 r. - 10.06.2019 r. do godz. 16.00

 

Strona do logowania: https://gdynia.formico.pl/formico-parents/main.action

 

Więcej szczegółów:

https://www.gdynia.pl/nauka-2,7718/rekrutacja-uzupelniajaca-na-rok-szk-2018-2019-538572,538572

 

 

  Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 2019/2020 

  Potwierdzenie woli przyjęcia do oddziału przedszkolnego (do 18.06.2019 r. do godz. 17.00)

 


 


Rekrutacja uzupełniająca do klas I

3.06.2019 r. - 10.06.2019 r. do godz. 15.00

 

Wypełnione zgłoszenie można dostarczyć:

-  do sekretariatu szkoły,

-  za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:        

              sp33rekrutacja@gmail.com


 

Więcej szczegółów:

https://www.gdynia.pl/nauka-2,7718/zasady-rekrutacji-do-placowek-oswiatowych-na-rok-szkolny-2018-2019-533729,533729


  Zgłoszenie do klasy I na rok szkolny 2019/2020

  Potwierdzenie woli przyjęcia do klasy I (26 - 28 czerwca 2019 r.)

 


 

 

Wyprawka ucznia do klasy I i dziecka do oddziału przedszkolnego


Klasa I -   Wyprawka - klasa I 2019/2020

 

Oddział przedszkolny -   Wyprawka - oddział przedszkolny 2019/2020