Praca

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 33 w Gdyni

ul. Godebskiego 8

zatrudni sprzątaczkę w wymiarze 1 etatu

Wymagania:

  • posiadanie obywatelstwa polskiego,
  • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku sprzątaczki w szkole,
  • posiadanie pełnej zdolności do wykonywania czynności prawnych oraz korzystania w  pełni z praw publicznych,
  • niekaralność (kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigany z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe),
  • nieposzlakowana opinia.

 
Wymagane dokumenty:

  • podanie o pracę
  • CV
  • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy (dyplomy, świadectwa pracy)


Miejsce składania dokumentów:

w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 33, 81-116 Gdynia, ul. Godebskiego 8 lub 

e-mail: kierownik@sp33.edu.gdynia.pl

Więcej informacji udziela kierownik administracji pod nr tel. 58 625 04 01


ogłoszenie