| | | AAA
Szkoła Podstawowa nr 33 im.Obrońców Kępy Oksywskiej
w Gdyni

Obiady

 

Informacja dla rodziców dzieci z oddziału przedszkolnego i kl. I - III

Opłata za obiady w marcu 2021r.

wynosi 92,00 zł.  (23 obiadów x 4,00 zł)

 Bardzo prosimy o terminowe dokonywanie wpłat zgodnie z ustalonym harmonogramem.


Uprzejmie informujemy, że odpłatność za obiady w szkole odbywa się bezgotówkowo. Prosimy o wpłaty za obiady w formie przelewu na konto nr

29 1440 1026 0000 0000 1254 6645

w terminie trzech dni roboczych przed rozpoczęciem żywienia celem zaksięgowania kwoty  na koncie szkoły i naniesienia danych osobowych  na listę żywionych.

  • Opłaty za obiady można dokonywać TYLKO za jeden pełny miesiąc w wyznaczonych dniach.
  • Płatności dokonywane przelewem po terminie będą każdorazowo zwracane na konto nadawcy.
  • W treści przelewu prosimy podać imię i nazwisko ucznia, klasę, numerek dziecka na obiedzie (przydzielony po pierwszej wpłacie we wrześniu), kwotę wynikającą z pomnożenia ilości dni obiadowych przez stawkę 4,00 zł.
  • CENA OBIADU WYNOSI  4,00 zł
  • Wpłaty dokonane po terminie będą zwracane na konto nadawcy.
  • Przypominamy również, że nieobecności dzieci na obiadach będą odliczane od NASTĘPNEGO DNIA PO ZGŁOSZENIU.
  • Zgłoszenia nieobecności dziecka na obiedzie można dokonać telefonicznie pod numerem 58 625-04-01 lub 58 665-03-42 lub bezpośrednio intendentowi.

O WSZELKICH ZMIANACH DOTYCZĄCYCH ODPŁATNOŚCI BĘDZIEMY INFORMOWAĆ NA BIEŻĄCO NA STRONIE INTERNETOWEJ SZKOŁY ORAZ  NA TABLICY OGŁOSZEŃ.