Szkoła Podstawowa nr 33 im.Obrońców Kępy Oksywskiej w Gdyni

Obiady

 

W związku z zawieszeniem zajęć w szkole z dniem  16.03.2020r.

wpłaty za niezrealizowane posiłki w marcu (12 obiadów)

zostaną  przeksięgowane na kolejny miesiąc.


 

W zwiazku z zaistniałą sytuacją przyjmowanie wpłat za obiady zostaje wstrzymane do odwołania.

 

Jeśli obiady zostaną wzowione, poinformujemy Państwa o zmianie.

Prosimy  o pomniejszanie wpłacanej kwoty o zgłoszone wcześniej  w sekretariacie szkoły
lub u intendenta  odpisy za nieobecność dziecka na obiedzie w miesiącu poprzedzającym.


 Bardzo prosimy o terminowe dokonywanie wpłat zgodnie

z ustalonym harmonogramem.

Wpłaty dokonane po terminie będą zwracane na konto nadawcy.


Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 września 2019 r. ustała możliwość płatności gotówkowej za obiady i szkoła  przeszła na odpłatność bezgotówkową. Dlatego prosimy o wpłaty za obiady w formie przelewu

na konto nr 29 1440 1026 0000 0000 1254 6645

w terminie trzech dni roboczych przed rozpoczęciem żywienia celem zaksięgowania kwoty  na koncie szkoły i naniesienia danych na listę żywionych. Opłaty za obiady można uiszczać TYLKO za jeden pełny miesiąc w wyznaczonych dniach jak w harmonogramie. Płatności dokonywane przelewem po terminie będą każdorazowo zwracane na konto nadawcy.

W treści przelewu prosimy podać imię i nazwisko ucznia, klasę, numerek dziecka na obiedzie (przydzielony po pierwszej wpłacie we wrześniu), kwotę wynikającą z pomnożenia ilości dni obiadowych przez stawkę 4,00 zł.

 

Przypominamy również, że nieobecności dzieci na obiadach będą odliczane od NASTĘPNEGO DNIA PO ZGŁOSZENIU.

Zgłoszenia nieobecności dziecka na obiedzie można dokonać telefonicznie pod numerem     

58 625-04-01 lub 58 665-03-42 lub bezpośrednio intendentowi.

 

O WSZELKICH ZMIANACH DOTYCZĄCYCH ODPŁATNOŚCI BĘDZIEMY INFORMOWAĆ NA BIEŻĄCO NA STRONIE INTERNETOWEJ SZKOŁY ORAZ  NA TABLICY OGŁOSZEŃ.