Obiady

 

Uprzejmie informujemy, że od dnia 2 stycznia 2019 r. szkoła będzie przechodziła na odpłatność bezgotówkową za obiady, dlatego prosimy o wpłaty za obiady w formie przelewu na konto nr

29 1440 1026 0000 0000 1254 6645


Opłata za obiady w miesiącu czerwcu 2019 r.

wynosi 48,00 zł

(12 obiadów x 4,00 zł)

 

Bardzo prosimy o terminowe dokonywanie wpłat zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Informujemy, że od dnia 1 września 2019 r. ustanie możliwość płatności gotówkowej za obiady.


  Jadłospis_czerwiec


  HARMONOGRAM TERMINÓW PRZYJMOWANIA WPŁAT GOTÓWKOWYCH W SEKRETARIACIE SZKOŁY


  Kalendarz dni obiadowych

 

Wpłaty za obiady przyjmowane będą w sekretariacie szkoły

w wyznaczonych wyżej terminach

w godzinach od 830  do  1530 z wyjątkiem piątków.

Przyjmowanie za obiady przypadające w piątki,

będzie odbywało się w godzinach od 830 do 1430 

CENA OBIADU WYNOSI  4,00 zł.

Opłaty za obiady można uiszczać za jeden miesiąc tylko w wyznaczonych

w harmonogramie dniach podanych jak wyżej.

Przypominamy również, że nieobecności dzieci na obiadach

będą odliczane od NASTĘPNEGO DNIA PO ZGŁOSZENIU.

Zgłoszenia nieobecności dziecka na obiedzie można dokonać telefoniczniepod numerem     

58 625-04-01 lub 58 665-03-42

lub bezpośrednio intendentowi.

O WSZELKICH ZMIANACH DOTYCZĄCYCH ODPŁATNOŚCI BĘDZIEMY INFORMOWAĆ NA BIEŻĄCO NA STRONIE INTERNETOWEJ SZKOŁY

ORAZ  NA TABLICY OGŁOSZEŃ.

Wpłaty za obiady drogą elektroniczną należy dokonywać na konto

nr 29 1440 1026 0000 0000 1254 6645

w terminie trzech dni roboczych przed rozpoczęciem żywienia.

Płatności dokonywane przelewem po terminie

będą każdorazowo zwracane na konto nadawcy.

W treści przelewu prosimy podać imię i nazwisko ucznia,

numerek dziecka na obiedzie, kwotę wynikającą z pomnożenia ilości dni obiadowych przez stawkę 4,00 zł.

Opłaty za obiady można uiszczać TYLKO za jeden pełny miesiąc.

Przypominamy również, że nieobecności dzieci na obiadach

będą odliczane od NASTĘPNEGO DNIA PO ZGŁOSZENIU.